Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

The Dark Knight


O ΝΕΟΣ BATMAN ΜΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ: Christian Bale, Heath Legder, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Micheal Caine, Gary Oldman ΚΑΙ Morgan Freeman, ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Christopher Nolan...

Δεν υπάρχουν σχόλια: