Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ SIMPSONS ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ MICHELANGELO...

David

Michelangelo's David as seen in episode "Itchy & Scratchy & Marge" (1990)

Δεν υπάρχουν σχόλια: