Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Interactive Video...


Iggy Pop: "One of the most moving songs of the record Préliminaires is called King Of The Dogs, where Fox tells you how cool it is to be a dog, how much it beats human life".

Δεν υπάρχουν σχόλια: