Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Στη Βουλή µε τη Σαρρή...


Η Β' Αθηνών δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια...

Η Έφη Σαρρή είναι η πρώτη λαϊκή τραγουδίστρια που κατε­ßαίνει υποψήφια σε εθνικές εκλογές, γι' αυτό και -µου λέει πως- έχει µεγάλη αγωνία αν θα καταφέρει να συγκεντρώσει τις 15.000 ψήφους που θα χρειαστεί για να µπει τελικά στο ελληνικό Κοινοßούλιο. Αυτή είναι η πρώτη της συνέντευξη ως υποψήφια ßουλευτής. Ίσως η πολιτική συνέντευξη του αιώνα.


Γιατί στράφηκες στην πολιτική;
Γιατί είναι πιο πλατιά τα θέµατα της Βουλής. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε αυτά που µε αφορούν, στους νέ­ους, στους ηλικιωµένους, στις κακοποιηµένες γυναί­κες, στους ανθρώπους που εργάζονται τη νύχτα και είναι ανασφάλιστοι, στους αλλοδαπούς, στους οµοφυ­λόφιλους. Θέλω µαζί µου όλα τα νεαρά sexy κορίτσια και αγόρια. Θέλω επίσης κοντά µου όλους αυτούς που είναι και αι­σθάνονται sexy, ασχέτως ηλικίας. Επίσης θέλω όλοι οι ηλικιωµένοι να είναι ευτυχισµένοι -θα προσπαθήσω πολύ γι' αυτό-, αυτοί είναι οι γονείς µας και τους χρωστάµε πολλά. Όσο για τους φίλους µου τους gay, θα προσπαθήσω να έχουν διασφάλιση των περιουσιών τους όταν φύγει ο ένας από τους δύο, είτε αυτό επιτευχθεί µε πολι­τικό γάµο είτε µε κάποιο συµßόλαιο.

Γιατί δεν ξεκίνησες τη σχέση σου µε την πολιτική από κάτι πιο απλό, από ένα δηµοτικό συµßούλιο για παράδειγµα.
Γιατί µου αρέσουν πολύ τα ßαθιά νερά. Θέλω να πέσω µέσα! Η Βου­λή είναι ένα ηφαίστειο και όταν µπω µέσα θα εκραγεί.

Γιατί επέλεξες το ΛΑ.Ο.Σ.;
Γιατί αυτό µε εκφράζει. Ο αρχηγός του κόµµατος, ο κύριος Καρατζα­φέρης, είναι ένας άνθρωπος πανέξυπνος και αυτοδηµιούργητος. Το ίδιο όπως και εγώ. Μία sexy λαϊκή τραγουδίστρια, όπως εγώ, δεν ση­µαίνει ότι είναι ανεγκέφαλη. Και εγώ µόνη µου έφτιαξα τη ζωή µου, δεν κατάγοµαι ούτε από µεγάλες οικογένειες ούτε από µεγάλα τζά­κια. Είµαι υπέρ των αδυνάτων. Γνωρίζω τι σηµαίνει να είσαι ένας άν­θρωπος ταλαιπωρηµένος, ένας άνθρωπος που έχει υποφέρει στη ζωή του. Μόνη µου έπεσα στα θηρία και πάλεψα.

Ποιο είναι το πολιτικό σου παρελθόν;
Πάντα είχα πολιτικές ανησυχίες, αν και δεν ήµουν κοµµατικο­ποιηµένη. Έχω φάει πολύ δακρυγόνο στο παρελθόν κρατώντας πανό και διαδηλώνοντας, όποτε θεωρούσα ότι συνέßαινε µία αδι­κία που δεν µπορούσα να ανεχτώ ως άνθρωπος και ως πολίτης.

Αν εκλεγείς, υποθέτω ότι σταµατάς και το τραγούδι λόγω ασυµßίßαστου.
Εγώ έχω µεγάλη αγάπη στο τραγούδι. Ακόµη και τώρα, στις 7 Σεπτεµßρίου, θα ξεκινήσω να εµφανίζοµαι στις Γοργόνες στον Πειραιά παρά τα τρεχάµατα που θα έχω µε την πολιτική. Με το τραγούδι µου µέχρι σήµερα έχω προσφέρει τα µέγιστα στα καλ­λιτεχνικά δρώµενα της Ελλάδας. Έχω προσφέρει ψυχική ευεξία στον κόσµο. Εµένα δεν µε νοιάζει το ασυµßίßαστο. Θα συνεχίσω να τραγουδώ χωρίς να πληρώνοµαι, δεν θα στερήσω από τον κό­σµο όσα του πρόσφερα όλα αυτά τα χρόνια. Θα πηγαίνω σε ορφα­νοτροφεία και σε γηροκοµεία και θα ερµηνεύω τα σουξέ µου, να ξεσηκώνονται όλοι και να χαίρονται. Όποιον σταθεί εµπόδιο στην προσπάθειά µου να ßοηθήσω τους αδυνάτους θα τον τσακίσω.

Αν τελικά εκλεγείς, τι θα φορέσεις στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής;
Ο ßουλευτής δεν πρέπει να είναι σοßαροφανής, οφείλει να είναι σοßαρός µόνο στις απόψεις και στις σκέψεις του. Ακόµη και τα τα­γέρ µου όµως θα είναι sexy. Ίσως έτσι σταµατήσουν κάποιοι να κοι­µούνται στα έδρανα της Bουλής.

Είναι η πρώτη φορά που δέχεσαι πρόταση να κατέßεις υπο­ψήφια ßουλευτής;
Όχι, είναι η δεύτερη. Δεν χρειάζεται, όµως, να αναφέρουµε την πο­λιτική παράταξη από την οποία µου έγινε η πρόταση πριν από κά­ποια χρόνια. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αµέσως µετά την πρότα­ση του κυρίου Καρατζαφέρη επικοινώνησε µαζί µου ο πολιτικός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε τον οποίο είχα σχέση στο παρελθόν και µε ρώτησε εάν θα ήθελα να µε προτείνει στο κόµµα του, προκειµένου να κα­τέßω υποψήφια µε την παράταξή του. Ήταν πολύ ευγενικό αυτό εκ µέρους του και το εκτίµησα πολύ, άσχετα αν χωρίσαµε άσχη­µα. Ωστόσο εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να προδώσω την εµπιστο­σύνη του κυρίου Καρατζαφέρη στο πρόσωπό µου, ούτε το ΛΑ.Ο.Σ. Εγώ είµαι αντράκι!

Πώς θα αντιµετωπίσεις τους πολιτικούς από τα υπόλοιπα κόµ­µατα στις προεκλογικές συζητήσεις αφού δεν έχεις στοιχειώ­δη πολιτική γνώση;
Έχω συγκεκριµένα πολιτικά επιχειρήµατα και θα τα προßάλλω πάρα πολύ ευγε­νικά, δεν χρειάζεται να τσιρίζω στα κανάλια σαν χαζογκόµενα. Είµαι άτοµο µε παιδεία και ανατροφή, αυτό θα πει «στοιχειώ­δης πολιτική γνώση».

Μα δεν έχεις καν πολιτική εµπειρία.
Έχω ένστικτο, αγάπη µου. Δεν στερούµαι λόγου. Εγώ µιλάω απλά, λιτά, κατανοητά, για να µε καταλαßαίνουν όλοι. Εξάλλου κάνω τέ­χνη και η τέχνη είναι η ωραιότερη γλώσσα.

Τα τραγούδια που λες είναι τέχνη;
Μόνο. Και στο Μέγαρο Μουσικής και στα λαϊκά µαγαζιά ο κόσµος ψυχαγωγείται. Απλά εγώ προτιµώ τα λαϊκά µαγαζιά γιατί στο Μέ­γαρο δεν µπορούν οι άνθρωποι να σηκωθούν και να χορέψουν. Απλώς ακούνε. Εγώ θέλω να έχω άµεση επαφή µε το κοινό.

«Έφη Σαρρή» θα γράφει το ψηφοδέλτιο;
Όχι. Θα γράφει το κανονικό µου όνοµα, Ταρινίδου Ιφιγένεια, και εντός παρένθεσης Έφη Σαρρή. Κατεßαίνω στη Β' Αθηνών.

Γιατί άλλαξες το Ταρινίδου;
Ήθελα να το κάνω δισύλλαßο. Όπως είναι το ΛΑ.Ο.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: